Montaż opierzenia Balkonu
11 piętro budynku

Praca wykonywana dla firmy Dom Construction

Transport materiałów na dach budynku

Usługa wykonana dla firmy Alpin-Bart.

Montaż Świetlika w dachu budynku

Transport 200 kg szyby w celu osadzenia jej w otworze okiennym dachu.

Osadzanie szyby w otworze świetlika dachu

Prace konserwacyjne masztów na dachu budynku PKP we Wrocławiu

Wykonanie dokumentacji fotograficznej dla prywatnego inwestora